Hotelltjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2020

Slutdatum: juli 2022

Diarienummer: 23.3-12575, 12576, 12577, 12578, 12579-20

Nuvarande ramavtal avseende Hotelltjänster löper till och med den 30 juni 2022. Statens inköpscentral har genomfört förstudien Hotelltjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Välkommen att kontakta Lisa Sundberg, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie November 2020 Klar
Framtagning av underlag September 2021 Klar
Annonsering November 2021 Planerad
Utvärdering Februari 2022 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2022 Planerad
Planerad start för nya avtal Juli 2022 Planerad
Senast ändrad: 2021-10-14