Till innehåll på sidan

Datorer, mobiltelefoner och surfplattor

Nuvarande ramavtal avseende Klienter och mobiltelefonlösningar löper till och med den 26 september 2025.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: Oktober 2025
Diarienummer: 23.3-2904-2024

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie Mars 2024 Klar
Förberedelser Maj 2024 Pågående
Annonsering Maj 2024 Planerad
Utvärdering Mars 2025 Planerad
Tilldelning April 2025 Planerad

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Upphandlingen påbörjades under mars 2024 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan.

Nuvarande ramavtalsområde omfattar mobiltelefoner och surfplattor samt olika typer av klienter (datorer och bildskärmar), med tillhörande tillbehör och tjänster.

Läs om våra annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-03-24