Till innehåll på sidan

Hotelltjänster

Nuvarande ramavtal löper ut den 30 juni 2026.

Planerad

Förstudie beräknad start: Maj 2024
Upphandling beräknad start: Januari 2025

Statens inköpscentral planerar genomföra en förstudie under 2024.

Nuvarande ramavtal erbjuder avropsberättigade organisationer möjlighet till övernattning på hotell i stora delar av landet.

Senast ändrad: 2024-04-03