Till innehåll på sidan

Att sälja genom ramavtal

Statens inköpscentral genomför upphandlingar av ramavtal. De leverantörer som lämnar bästa anbud tilldelas ramavtal och blir ramavtalsleverantörer.

Ett ramavtal fastställer villkoren för senare tilldelning av kontrakt (avrop) under en given tidsperiod.

En leverantör som tilldelas ett ramavtal är inte garanterad leverans. Möjligheten att leverera beror istället på ramavtalsleverantörens plats i rangordningen när villkoren är fastställda respektive om leverantören tilldelas ett kontrakt vid en förnyad konkurrensutsättning.

Möjligheter för små och medelstora företag (SME)

Vi är angelägna om de små och medelstora företagens möjlighet att delta i våra upphandlingar och utformar om möjligt våra förfrågningsunderlag för att underlätta detta. Exempel som kan nämnas är:

  • Uppdelade ramavtalsområden, till exempel i regioner. Detta innebär att du som mindre leverantör har möjlighet att lämna anbud i ett begränsat geografiskt område.
  • Underleverantörer och återförsäljare används i fler ramavtal. För ett mindre företag med begränsad kapacitet kan det passa att ha en roll som återförsäljare eller underleverantör, exempelvis i en region.
  • Möjlighet att gå samman och lägga ett gemensamt anbud.
Senast ändrad: 2024-02-15