Till innehåll på sidan

Allmän vägledning

Statens inköpscentral har tagit fram en allmän vägledning för att ge stöd till avropsberättigade myndigheter och organisationer vid avrop från Kammarkollegiets ramavtal.

Ramavtalsleverantörer kan också ha nytta av vägledningen även om den i första hand är framtagen för avropsberättigade.

Vägledningen innehåller generella rekommendationer från Kammarkollegiet. För information om vad som gäller för ett specifikt ramavtal hänvisar vi till stöddokument för aktuellt ramavtal.

Vid frågor om ett specifikt ramavtal, vänligen kontakta ramavtalsansvarig förvaltare. Kontaktuppgifter finns under respektive ramavtalsområde. Är du osäker på vilket ramavtal som frågan gäller, kontakta i första hand någon av ramavtalsförvaltarna för att få hjälp.

Den generella vägledningen ”Allmän vägledning för avrop” finns att ladda ner till höger på sidan.

Mer information om upphandling finns hos Upphandlingsmyndigheten. www.upphandlingsmyndigheten.se

Vem ansvarar för vad? 

Ansvarsfördelning

Statens inköpscentral ingår ramavtal för andra upphandlande myndigheter vilket innebär att vi

  • genomför upphandlingen
  • fattar samtliga beslut och tecknar ramavtal
  • förvaltar ramavtalen 

Statens inköpscentral ansvarar för att upphandlingen genomförs i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning och är motpart vid en eventuell domstolsprövning.

Avropsberättigad ansvarar för de delar av förfarandet som den själv genomför vilket innebär 

  • genomför avrop 
  • fattar tilldelningsbeslut i det enskilda avropet.

Avropsberättigad ansvarar för att avrop och tilldelning sker i enlighet med ramavtalet och gällande upphandlingslagstiftning och är motpart vid en eventuell domstolsprövning av avropet.

Senast ändrad: 2023-09-22