Till innehåll på sidan

Hantering av personuppgifter i samband med redovisning via e-tjänsten

När du anmäler dig till behörighetsregistret, redovisar och signerar omsättning via e-tjänsten lagras dina personuppgifter för att kunna administrera och verifiera en signerad redovisning. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1 e). Regleringen som ligger till grund för att artikel 6.1 e) kan tillämpas är Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet, 20 § samt 8 a § samt Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Kammarkollegiet följer Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 i sin behandling av personuppgifter.

Senast ändrad: 2019-06-28