Underrättelse om avsteg från användning av ramavtal

Underrättelse om avsteg kan och ska lämnas av myndigheter under regeringen enligt 4 § förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Organisationer som deltar via bekräftelse ska inte lämna underrättelse om avsteg.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister.

Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas i detta formulär. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av gällande dataskyddsreglering. Läs mer här.

Vi kommer skicka en bekräftelse på att vi mottagit er underrättelse om avsteg inom kort.

Observera att under juli månad kan svarstiden dröja något längre p.g.a. semestrar.

Skäl för att genomföra en egen upphandling

3. Upphandligen avser