Till innehåll på sidan

Underrättelse om avsteg från användning av ramavtal

Myndigheter under regeringen, se SCBs myndighetsregister, ska enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning använda de ramavtal som Kammarkollegiet upphandlar.

Om en myndighet anser sig ha grund för att en annan form av avtal sammantaget är mer fördelaktig ska myndigheten underrätta Kammarkollegiet om att man avser göra avsteg från regeringens förordning (4 § i förordningen).

Avropsberättigade organisationer som deltar genom bekräftelse omfattas inte av förordningen och ska därför inte lämna underrättelse om avsteg.

För att anmäla avsteg, fyll i uppgifterna nedan och skicka in.

Upphandlingen avser:

Uppge vem som är behörig beslutsfattare för avsteget.

Denna avstegsanmälan är inskickad av:

En bekräftelse på er underrättelse om avsteg skickas till de e-postadresser ni angett ovan. 

Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas i detta formulär. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av gällande dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om det här.

Senast ändrad: 2024-04-02