Till innehåll på sidan

Avbokningsregler vid avrop från Konferens och möten


Avbokning ska ske skriftligt.

OBS! Avtalat pris är exkl. moms. Det innebär att avbokningskostnaden beräknas på pris exkl. moms.


Helpension, Dagkonferens, Timdebitering, Heldag utan förtäring och Halvdag utan förtäring:


För konferenser upp till och med 99 deltagare gäller följande avbokningsregler:

  • Vid avbokning senare än fyra (4) veckor före konferensens början ska Beställaren ersätta Ramavtalsleverantören med 75 % av det avtalade priset.
  • Vid avbokning senare än två (2) veckor före konferensens början ska Beställaren till fullo ersätta Ramavtalsleverantören det avtalade priset.

För konferenser mellan 100 - 150 deltagare gäller följande avbokningsregler:

  • Vid avbokning senare än tre (3) månader före konferensens början ska Beställaren ersätta Ramavtalsleverantören med 75 % av det avtalade priset.
  • Vid avbokning senare än två (2) månader före konferensens början ska Beställaren till fullo ersätta Ramavtalsleverantören det avtalade priset.

Ovan regler gäller dock endast under förutsättning av att Ramavtalsleverantören efter skäliga ansträngningar inte kunnat återsälja del eller delar av den beställda Tjänsten.

Om Ramavtalsleverantören kan visa att Ramavtalsleverantören haft särskilda kostnader orsakade genom avbokningen eller minskningen, ska Beställaren till fullo ersätta dessa.


Stora konferenser


Avbeställningsregler är ett av de kriterier som kan ingå i utvärderingen vid en FKU. Avropande myndighet bestämmer hur kriteriet ska viktas.

Om parterna inte överenskommit om andra avbokningsregler ska följande regler gälla:

  • Vid avbokning senare än tre (3) månader före konferensens början ska Beställaren ersätta Ramavtalsleverantören med 75 % av det avtalade priset.
  • Vid avbokning senare än två (2) månader före konferensens början ska Beställaren till fullo ersätta Ramavtalsleverantören det avtalade priset.

Ovan regler gäller dock endast under förutsättning av att Ramavtalsleverantören efter skäliga ansträngningar inte kunnat återsälja del eller delar av den beställda Tjänsten.

Om Ramavtalsleverantören kan visa att Ramavtalsleverantören haft särskilda kostnader orsakade genom avbokningen eller minskningen, ska Beställaren till fullo ersätta dessa.

Senast ändrad: 2022-05-31