Till innehåll på sidan

Nacka - Kvalitetskategori 4

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2022-06-30 Förlängningsoption max t.o.m. 2022-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för övernattning på hotell, inklusive frukost.
Priser gäller per natt för boende i rum för en (1) person, exklusive mervärdesskatt.

OBS! - ProfilHotels Nacka genomgår för närvarande en totalrenovering av fasaden. Det innebär att inga konferenser kan genomföras på anläggningen fram t.o.m. augusti 2022.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.