Till innehåll på sidan

Gåvokort - Förnyad konkurrensutsättning (fler än 100 gåvokort)

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2014-05-12 - 2018-05-11 Förlängningsoption max t.o.m. 2018-05-11

Detta ramavtalsområde omfattar gåvokort. Det är kort där mottagare kan välja gåvor eller upplevelser inom flera områden/teman. Detta avtal har två olika avropsordningar som är beroende av volym. Upp till 100 gåvokort väljs rangordnat och över 100 gåvokort väljs förnyad konkurrensutsättning.

För att välja avropsordning klicka nedan

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2015-02-06