Prisjustering Hygien- och städprodukter

 Publicerad 2019-10-14

Från och med 2019-11-01 justeras priserna i avtalat sortiment för hygien- och städprodukter i enlighet med villkor i ramavtalet. Justeringen på 2,36% är beräknad enligt SCB Importprisindex (IMPI) och arbetskostnadsindex (AKI).