Tillfälliga prishöjningar för vissa varor inom ramavtalet för Hygien- och Städprodukter

 Publicerad 2020-03-27

Procurator har gått ut med information till sina kunder om att de kommer att göra tillfälliga prishöjningar för produkter med hög efterfrågan p.g.a. Coronakrisen. Prishöjningarna beror på ökad efterfrågan samtidigt som tillgången på råvaror och tillverkningsprocesser är begränsad.

Statens inköpscentral har undersökt omständigheterna för prishöjningen och konstaterat att det faller inom ramen för Force Majeure dvs. oförutsedd händelse utanför Ramavtalsleverantörens kontroll. Statens inköpscentral har begärt in underlag från Procurator som styrker de ökade kostnaderna.

De produkter som berörs är handdesinfektion och ytdesinfektion enligt särskild bilaga som publiceras på avropa.se. Den tillfälliga prishöjningen gäller från 2020-03-27 till och med 2020-04-30. Därefter görs ny avstämning om läget förändrats.

Prisjusteringen avser även ännu ej levererade produkter som är restnoterade. Procurator meddelar att myndigheter som inväntar leverans av restorder har möjlighet att avbeställa dessa.

 

Senast ändrad: 2020-03-28