Till innehåll på sidan

Förstudie IT-konsultlösningar samt Verksamhetens IT-behov har påbörjats

 Publicerad 2023-09-07
Kontor.jpg

En förstudie har påbörjats inför eventuell ny upphandling inom IT-konsulttjänster, Delområde 1 - Verksamhetens behov samt Delområde 5 - IT-konsultlösningar. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom de aktuella ramavtalsområdena. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

Mer information finns på förstudiesidan.

Välkommen att höra av dig till Anna Berg, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Senast ändrad: 2023-09-07