Till innehåll på sidan

Tolkförmedlingstjänster - samtliga län samt delområde distanstolkning utan krav på förbokning klara att avropa från

Publicerad 2023-04-26

Kammarkollegiet har från och med 2023-04-26 tecknat ramavtal med leverantörer inom samtliga län, samt delområde distanstolkning utan krav på förbokning. 
Sedan tidigare (2023-02-15) har det gått att avropa i Jämtlands, Kronobergs och Södermanlands län. 

Ramavtalet är uppdelat i två delområden:

- Delområde påplatstolkning, distanstolkning och distanstolkning i anvisad lokal där avrop sker länsvis genom fastställd rangordning. 

- Delområde distantstolkning utan krav på förbokning vilket är rikstäckande. 
Delområde distanstolkning utan krav på förbokning avser akuta tolkbehov där man behöver tolk med mycket kort varsel. Övrigt tolkbehov bokas genom delområde påplatstolkning samt distanstolkning och distanstolkning i anvisad lokal.

Läs mer information på ramavtalssidan.
Det går även att boka tolk inom delområde påplatstolkning, distanstolkning och distanstolkning i anvisad lokal genom avropstjänsten, läs mer information om avropstjänsten.

 

Vid frågor kontakta ramavtalsansvarig Charlotte Hansson.

Senast ändrad: 2023-04-26