Till innehåll på sidan

Tolkförmedlingstjänster

Ramavtalsområdet omfattar två delområden, delområde påplatstolkning, distanstolkning och distanstolkning i anvisad lokal (avrop sker länsvis genom fastställd rangordning) samt delområde distantstolkning utan krav på förbokning (rikstäckande). 
Delområde distanstolkning utan krav på förbokning avser akuta tolkbehov där man behöver tolk med mycket kort varsel. Övrigt tolkbehov bokas genom delområde påplatstolkning samt distanstolkning och distanstolkning i anvisad lokal. 

Senast ändrad: 2023-04-26