Till innehåll på sidan

Delta i vår enkätundersökning!

Arbetar du på en avropande myndighet och använder Kammarkollegiets ramavtal? Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna göra så bra ramavtal som möjligt som möter behoven hos de avropande organisationerna. Enkäten besvaras primärt av upphandlings- eller inköpsenheten alternativt av dem som använder Statens inköpscentrals ramavtal och tjänster. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara.

Besvara enkäten via denna länk.

Stort tack för din medverkan!

Senast ändrad: 2023-09-13