Till innehåll på sidan

Frågor och svar om Rekrytering av kontorspersonal, volymrekrytering (förnyad konkurrensutsättning)

Avrop

 • Måste man välja junior eller senior konsult vid avrop av ett komplett rekryteringsuppdrag?
 • Kan man i samma avrop efterfråga två olika rekryteringsuppdrag, tex chefsrekrytering och spetskompetens?
 • Om vi bara vill använda avtalet för delar av en rekryteringsprocess t.ex. om vi endast skulle vilja genomföra tester i samband med en rekrytering som vi själva genomför. Är det då möjligt att använda avtalet?
 • Får ramavtalsleverantören offerera en senior kandidat även om en junior efterfrågas?

Krav

 • Om man väljer använda någon parameter för krav i avropet blir detta tillägg kostnadsdrivande och ett påslag på det fasta priset?

Leverans

 • Om leverantören inte hittar en kandidat - i vilket skede anses uppdraget avslutat?
 • Om leverantören inte hittar en kandidat-behöver myndigheten ändå betala?

Omfattning

 • Vilka priser gäller och hur många tester ingår vid avrop av delmoment ”Genomförande av tester”?
 • Kan vi använda oss av ramavtalet och genom detta genomföra en förnyad konkurrensutsättning för att sedan teckna ett kontrakt på X år med en leverantör för ett återkommande behov?
 • Ramavtalsområdet omfattar inte annonseringstjänster. Annonseringstjänster finns att avropa från Kammarkollegiets ramavtal för mediebyråtjänster. Hur är annonseringstjänsterna och vad ingår i eventuella annonspaket som går att avropa?
 • Gäller detta ramavtalsområde endast permanenta tillsättningar/rekryteringar eller omfattar den även interimstillsättningar?

Pris

 • Om leverantören inte hittar en kandidat - behöver myndigheten ändå betala?
 • Kan man utvärdera på pris vid ett komplett rekryteringsuppdrag?
 • Hur fungerar det med betalning och fakturering om ramavtalsleverantör offererar minuspriser i sitt avropssvar?
 • Får ramavtalsleverantörerna prissätta med noll- eller minuspriser vid förnyad konkurrensutsättning?
 • Får leverantören sänka pris på fasta kostnader vid en FKU?