Bemanningstjänster och Rekryteringstjänster

  • Bemanningstjänster

    Med bemanningstjänster avses inhyrning av konsulter som ska arbeta under myndighetens arbetsledning. Inhyrningen ska fylla tillfälliga eller längre personalbehov som uppstår hos avropsberättigad. Inhyrningen kan avse kortare tidsperioder....

  • Rekryteringstjänster

    Med rekryteringstjänster avses rekrytering av fyra typer av personalkategorier; chefer, IT-chefer och IT-specialister, kontorspersonal, kontorspersonal volymrekrytering och spetskompetens.