Till innehåll på sidan

Bemanningstjänster och Rekryteringstjänster

  • Bemanningstjänster

    Med bemanningsstjänster avses inhyrning av enstaka eller flera personer(konsulter) som i avropsberättigads organisation ska arbeta under avropsberättigads arbetsledning. Konsulten ska fylla tillfälliga eller längre behov som uppstår....

  • Rekryteringstjänster

    Med rekryteringstjänster avses rekrytering av fyra typer av personalkategorier; chefer, IT-chefer och IT-specialister, kontorspersonal, kontorspersonal volymrekrytering och spetskompetens.