Övriga tjänster

 • Bemanningstjänster

  Med bemanningstjänster avses inhyrning av konsulter som ska arbeta under myndighetens arbetsledning.Inhyrningen ska fylla tillfälliga eller längre personalbehov som uppstår hos avropsberättigad.Inhyrningen kan avse kortare tidsperioder från enstaka timmar,....

 • Företagshälsovård

  Här finns ramavtal för företagshälsovård samt särskilda ramavtal för köp av bildskärmsglasögon och skyddsglasögon.

 • Managementtjänster

 • Mediebyråtjänster

  Upphandlingen Delområde Förmedling av annonser är fortfarande överprövad och vi inväntar dom från Förvaltningsrätten, se mer på upphandlingssidan

 • Revision- och granskningstjänster

 • Språk- och översättningstjänster

  Här finns ramavtal för språk- och översättningstjänster inom tre språkområden; svenska, engelska samt övriga språk. Det gäller översättningar inkl. språkgranskning till och från svenska i efterfrågade språk samt språkgranskning som separat tjänst. Krav kan....

 • Tolkförmedlingstjänster