Vi har ett stort antal möbler av varierande slag som vi vill avyttra. Hur gör vi?

Grundtanken är att myndigheterna ska kunna avropa avyttring av samtliga möbler man inte längre har behov av, vid t.ex. en flytt eller ombyggnation.

Ett tips för att få så ”bra” avropssvar som möjligt kan vara att själv välja att inte ta med möbler i avropsförfrågan där man vet att värdet av möblerna är obefintligt. Läs gärna ”Varför är inte ramavtalsleverantörerna intresserade av att köpa våra begagnade möbler?” under ”Frågor och svar”.

Den avyttringskostnad som ramavtalsleverantören kan ange i avropssvaret ska täcka för kostnader för bland annat transport till återvinning av vissa delar av innehavet. Om många möbler behöver transporteras till återvinning kan eventuellt avyttringskostnaden bli hög vilket då också påverkar det totala priset.

För sådana möbler där man vet att möblerna ska transporteras till återvinning kan kanske ett avrop inom Flyttjänster vara mer fördelaktigt.

Senast ändrad: 2022-03-25