Till innehåll på sidan

Avyttring av möbler

Avtalsperiod: 2021-11-18 - 2025-11-17

Detta delområde omfattar avyttring av befintliga möbler. Avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning. Förutom själva avyttringen och bortforslingen kan en möbelvärdering krävas om man inte redan gjort en sådan (till exempel genom avrop från delområde Cirkulära tjänster). Ramavtalsleverantören har rätt att ta ut en uppstartskostnad oavsett mängden möbler som avropet omfattar.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-05-07