Cirkulära möbelflöden

Detta ramavtalsområde omfattar tre delområden och inom detta område kan man anskaffa begagnade möbler, hyra möbler eller avropa cirkulära tjänster. Det är också möjligt att avropa tjänsten avyttring av möbler.

 • Anskaffning av möbler
 • Cirkulära tjänster
 • Avyttring av möbler
 • Anskaffning av möbler

  Enligt ramavtalet ska ramavtalsleverantör senast 60 dagar efter ramavtalstecknande tillhandahålla en webbutik. Statens inköpscentral kommer därefter att publicera länken på www.avropa.se. Senast den 17 januari 2022 ska....

 • Avyttring av möbler

  Detta delområde omfattar avyttring av befintliga möbler. Avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning. Förutom själva avyttringen och bortforslingen kan en möbelvärdering krävas om man inte redan gjort en....

 • Cirkulära tjänster

  Detta delområde omfattar en rad olika tjänster kopplade till avropsberättigades befintliga möbler. Möbelinventering/Möbelvärdering: Vid ett värde upp till och med 100 000 SEK görs avrop genom att vända sig....