Till innehåll på sidan

Cirkulära möbelflöden

Detta ramavtalsområde omfattar tre delområden och inom detta område kan man anskaffa begagnade möbler, hyra möbler eller avropa cirkulära tjänster. Det är också möjligt att avropa tjänsten avyttring av möbler.

  • Anskaffning av möbler

    Detta delområde omfattar köp eller hyra av begagnade möbler för arbetsplats, möten och förvaring. Med begagnade möbler avses möbler vars försäljning innebär en återintroducering på marknaden.....

  • Avyttring av möbler

    Detta delområde omfattar avyttring av befintliga möbler. Avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning. Förutom själva avyttringen och bortforslingen kan en möbelvärdering krävas om man inte redan gjort en....

  • Cirkulära tjänster

    Detta delområde omfattar en rad olika tjänster kopplade till avropsberättigades befintliga möbler. Möbelinventering/Möbelvärdering: Vid ett värde upp till och med 100 000 SEK görs avrop genom att vända sig....