Till innehåll på sidan

Fordonsförhyrning - Korttidsförhyrning (rangordning)

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2017-04-08 - 2021-04-07 Förlängningsoption max t.o.m. 2021-04-07

Detta ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. Ramavtalet är indelat i tre områden; korttidsförhyrning, långtidsförhyrning södra Sverige (Götaland och Svealand) och långtidsförhyrning norra Sverige (Norrland).

Korttidsförhyrning gäller för hyra av fordon upp tom 30 dagar med fri körsträcka. Avropsordningen sker genom fast rangordning.

Långtidsförhyrning södra Sverige och långtidsförhyrning norra Sverige gäller för hyra av fordon från 1 månad upp tom 11 månader och 30 dagar, inklusive 3500 fria km per månad i genomsnitt. Avropsordningen sker genom tillämpande av dynamisk rangordning.

 

Läs mer

För att välja område klicka nedan.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Skansen
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2022-11-16