Till innehåll på sidan

Fordonsförhyrning och taxitjänster

Tidigare ramavtal

  • Fordonsförhyrning

    Detta ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. Ramavtalet är indelat i tre områden; korttidsförhyrning, långtidsförhyrning södra Sverige (Götaland och Svealand) och....

  • Taxitjänster

    Flygtaxi Sverige AB är leverantör på ramavtalet för Taxitjänster. För tillgång till avtalspriser måste myndigheterna anmäla sig genom att kontakta Flygtaxi Sverige AB på följande sida: kammarkollegiet@flygtaxi.se Efter....