Till innehåll på sidan

Små konferenser t.o.m. 150 personer - Kategori Bas

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferens ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika.

Angivna priser är exklusive moms.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1 Balingsholms Herrgård

  Balingsnäsvägen 27
  141 91 Huddinge
  Konferensrum: 8
  Avtal 23.3-7728-19:040

 • 2 Scandic Kungens Kurva

  Ekgårdsvägen 2
  141 75 Huddinge
  Konferensrum: 11
  Avtal 23.3-7728-19:041

  Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2022-05-22