Till innehåll på sidan

Drivmedel

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2019-09-16 - 2023-09-15 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-09-15

Ramavtalsområdet omfattar drivmedel för stationstankning, automattvätt samt tillbehör för fordonets framförande och nyttjande. Ramavtalen är rangordnade vilket innebär att avrop, dvs. köp av varor och tjänster, i första hand ska göras från den högst rankade ramavtalsleverantören. Vid avrop används drivmedelskort. Det går att nyttja flera drivmedelskort för att kunna erhålla efterfrågad vara eller tjänst på aktuell plats, dvs. där behovet uppstår. Information om beställning av drivmedelskort och all annan korthantering hittar du under respektive ramavtalsleverantör nedan.

Ramavtalen omfattar följande varor och tjänster:
-Bensin MK1 95 oktan
-Bensin MK1 98 oktan
-Diesel MK1
-Etanol E85
-Fordonsgas

-Biodiesel (HVO, FAME etc.)
-Snabbladdning av elbilar/laddhybrider

-Fordonstvätt i automattvätt eller tvätthall (Gör-det-själv-hall).

- Förbrukningsvaror till fordon, t.ex. låsolja, glykol, K-sprit, spolarvätska, glödlampor, torkarblad,
bromsvätska, batterivatten, säkringar, tvättshampo, tvättsvamp, avfettningsmedel och AdBlue.
- Hyra av släpvagn och båttrailer.

Bulkleveranser av drivmedel, verkstadstjänster, hyra av lastbil och köp av däck omfattas inte av ramavtalen.

 

 

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagsförvaltningen
Riksteatern
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank