Till innehåll på sidan

Oberoende konsulttjänster

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2014-02-01 - 2017-09-30 Förlängningsoption max t.o.m. 2017-09-30

Samtliga kontrakt har upphört att gälla, men informationen om ramavtalet finns kvar under en övergångsperiod.

Ramavtalet

Ramavtalen gäller kvalificerade konsulttjänster knutna till avropberättigades it-stöd för hantering av ekonomiadministrativa- och personaladministrativa processer. Vi har ramavtal med 5 bolag inom område ekonomi och ett bolag inom område personal.

Ekonomiadministrativa processer

  • Processer för styrning, planering och uppföljning av verksamheten
  • Ekonomiadministrativa processer
  • Processer för elektronisk fakturahantering och e-beställning

Personaladministrativa processer

  • Personaladministrativa processer
  • Löneprocesser

Uppdrag avser till exempel framtagning av faktaunderlag, genomförande av utredningar och analyser, framtagning av skriftliga rapporter samt kvalificerad rådgivning.

De tjänster som utförs ska vara leverantörsoberoende.

 

Enligt avtal Kontrollera noga vilka villkor som gäller för avrop när du ska använda detta ramavtal. På denna sida hittar du dokument som hjälper dig att använda ramavtalen på rätt sätt.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2017-11-22