Zetup namnändrar

 Publicerad 2019-10-07

Zetup AB har bytt namn till Nordlo Improve AB.

Organisationsnumret är oförändrat.