Till innehåll på sidan

Tolkförmedlingstjänster – 3 (tre) län klara att avropa från

 Publicerad 2023-02-15

Kammarkollegiet har nu tecknat ramavtal med leverantörer inom Jämtlands, Kronobergs och Södermanlands län. Från och med 2023-02-15 går det att avropa från dessa län. 

Observera att det är det inställelsesätt (påplatstolkning, distanstolkning eller distanstolkning i anvisad lokal) som anges som enda val eller förstahandsval i avropet som styr från vilket län som avrop ska ske. 
Sker tolkningen på plats ska avropet göras från det län där själva tolkningen äger rum. 
Sker tolkningen på distans (telefon, video eller i anvisad lokal) ska avrop göras från det län där tolkanvändaren sitter.

Observera att övriga län samt delområde distanstolkning utan krav på förbokning är fortsatt avtalslösa och går ej att avropa ifrån.

Läs mer information på ramavtalssidan. Det går även att boka tolk genom avropstjänsten, läs mer information om avropstjänsten.

Vid frågor kontakta ramavtalsansvarig Charlotte Hansson.

 

Senast ändrad: 2023-02-15