Till innehåll på sidan

Kontorspapper - Delområde A - Särskild fördelningsnyckel

Avtalsperiod: 2023-01-31 - 2027-01-30

Ramavtalet för kontorspapper innefattas av två delområden.

Delområde A

Leverans av papper upp till en hel pall. Avrop sker genom att använda särskild fördelningsnyckel – uträkningsmall som finns under fliken gemensamma dokument. Rangordningen baseras på ramavtalsleverantörernas aktuella priser och varor vid avropstillfället, samt den avropande myndighetens specifika avrop av produkter och volym.
Här kan man avropa maximalt en pall per kalendermånad och beställande myndighet/ leveransadress.

Delområde B

Leverans av papper mer än en hel pall och/eller övrigt sortiment, vilket innebär avrop genom förnyad konkurrensutsättning där man skickar sin avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer.

Observera

  • att om övrigt sortiment ingår i avropet ska avrop ske genom förnyad konkurrens, oavsett volym
  • att kontrakt inklusive eventuell förlängningsoption får maximalt löpa i 12 månader
Läs mer

Här väljer du delområde

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
RISE Research Institutes of Sweden AB
SMA Maintenance
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-07-28