Förbrukningsvaror

Här finns ramavtal gällande kontorsmateriel, kontorspapper, ljuskällor och hygien- och städprodukter.

  • Hygien- och städprodukter

    Ramavtalsområdet omfattas av sju produktgrupper. Alla villkor är fastställda och avrop görs från en ramavtalsleverantör. Varugrupper som ingår i ramavtalet: Handskar och skydd Påsar och Säckar Servering Personlig....

  • Kontorsmateriel

    Detta ramavtal omfattar kontorsmateriel fördelat på 10 olika varugrupper samt tillhörande tjänster för skåpservice, avisering och inbärning. Ramavtalet omfattar inte kontorspapper, hygien- och städprodukter, möbler....

  • Kontorspapper

    Ramavtalet för kontorspapper innefattas av två delområden. Delområde A Leverans av papper upp till en hel pall, vilket innebär avrop genom fast rangordning där man vänder sig till den som är rangordnad som nummer....

  • Ljuskällor