Förbrukningsvaror

Här finns ramavtal gällande förbrukningsvaror av olika slag, allt ifrån kontorspapper till kaffeautomater räknas hit.

  • Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster

    Detta ramavtalsområde omfattar två delområden och inom detta område kan kaffeautomater, vattenautomater och varor till dessa avropas. Det går antingen att hyra eller köpa sina automater. Det är också möjligt....

  • Kontorsmateriel

    Detta ramavtalsområde omfattar kontorsmateriel som används inom den dagliga verksamheten. Vissa kontorsmaskiner, elartiklar, datortillbehör och ergonomiska produkter kan också införskaffas här. Ramavtalet är indelat i totalt 11 produktkategorier. På detta....

  • Kontorspapper

    Ramavtalet för kontorspapper innefattas av två delområden. Delområde A Leverans av papper upp till en hel pall, vilket innebär avrop genom fast rangordning där man vänder sig till den som är rangordnad som nummer....

  • Ljuskällor