Förbrukningsvaror

Här finns ramavtal gällande förbrukningsvaror av olika slag, allt ifrån kontorspapper till kaffeautomater räknas hit.

 • Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster

  Detta ramavtalsområde omfattar kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster. Ramavtalet är indelat i sju regioner. Region 7 ska användas av samtliga myndigheter på Gotland samt av de avropande myndigheter som har kontor i fyra regioner eller fler.

 • Kontorsmateriel

  Detta ramavtalsområde omfattar kontorsmateriel som används inom den dagliga verksamheten. Vissa kontorsmaskiner, elartiklar, datortillbehör och ergonomiska produkter kan också införskaffas här. Ramavtalet är indelat i totalt 11 produktkategorier. På detta....

 • Kontorspapper

  Detta ramavtalsområde omfattar kontorspapper. Det är ett ramavtal som erbjuder en möjlighet att avropa dels som enstaka avrop, dels mer planerat för årsbaserat leveransavtal. Samtliga leverantörer uppfyller högt ställda miljökrav. För avrop gälller förnyad....

 • Ljuskällor

  Detta ramavtalsområde omfattar ljuskällor såsom lysrör, lågenergilampor, halogenlampor, LED-lampor, mfl. Avrop sker enligt en fast rangordning.