Frågor och svar om Tryckeritjänster

 • Går det att få ritningar i exempelvis A1-A3 format?
  Svar:

  Ja, inom ramavtalet för förnyad konkurrensutsättning.

 • Vad finns det för möjligheter att reklamera exempelvis en tryckt bok?
  Svar:

  I de Allmänna villkoren för ramavtalet finns detta angivet.

 • Vad gäller för de så kallade pliktexemplaren?
  Svar:

  För de avrop som görs där den skriftliga trycksaken ska delges allmänheten ska sju (7) pliktexemplar utöver det av den avropande myndigheten tryckas upp och levereras till bl.a. Kungliga Biblioteket och till utvalda Universitet. Detta gäller för skriftliga trycksaker där det trycks upp mer än 50 exemplar vid beställning. När det gäller digitalt tryck så ska detsamma ske, men gäller då enbart vid tryck av 30 exemplar. I övrigt se informationsblad under fliken gemensamma dokument på avropa.se.