Till innehåll på sidan

Tryckeritjänster - Särskild fördelningsnyckel - enskilda avrop upp till 15.000 SEK

Avtalsperiod: 2021-05-27 - 2025-05-26

Ramavtalet omfattar kontorstryck, huvudsakliga produktioner, huvudsakliga tjänster och övriga varor och tjänster. Härutöver finns också ett antal icke-obligatoriska varor och tjänster som omfattas av ramavtalet.

Ramavtalet innehåller en s.k. kombinerad avropsordning innebärande att enskilda avrop uppgående till maximalt 15.000 SEK avropas genom särskild fördelningsnyckel.
I annat fall ska avrop genomföras genom förnyad konkurrensutsättning.

Avrop sker genom att använda Avropsblankett - särskild fördelningsnyckel som finns under fliken gemensamma dokument.
Ramavtalsleverantör rangordnas här efter avropande organisations behov.

 

Läs mer

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksteatern
SMA Maintenance
Stiftelsen för strategisk forskning
Svenska Filminstitutet
Senast ändrad: 2023-08-28