Frågor och svar inom Hotelltjänster

Avrop

  • Får hotellen utnyttja så kallade close-out-dates, dvs att stänga ute avtalsföfrågningar trots ledig kapacitet vid förväntad hög beläggning?
  • Hur går man tillväga om alla upphandlade hotell på orten är fullbokade?
  • Hur ska man tänka när man väljer kvalitetskategori?

Avropsordning

  • Om det är kortare avstånd till mitt resmål från ett hotell som är lägre i rangordning , kan man välja det hotellet då och undgå rangordningen?
  • Varför kan ibland ett lägre rangordnat hotell ha ett lägre pris än hotell högre i rangordningen?

Pris

  • Varför stämmer ofta inte fakturerat pris med publicerat avtalspris på avropa?

Villkor

  • Vissa hotell begär att gästen skall lämna kreditkort vid incheckning, är man skyldig att göra det?
  • Ramavtalsleverantörerna ska hjälpa Avropsberättigad att finna ett likvärdigt boende om de inte kan erbjuda boende enligt kontrakt. Om någon befintlig bokning inte har gjorts, vad gäller då vid fullt hotell t ex?
  • Vilka rumskategorier ingår i ramavtal?