Resor och boende

 • Flygresor

  Här finns ramavtal gällande inrikes- och utrikes flyg.

 • Hotelltjänster

  Detta ramavtal kan användas av myndigheter som är i behov av hotelltjänster. Området är indelat ortsvis. Avtalen är rangordnade inom resp ort samt inom resp kategori 2, 3, 4, och 5.

 • Konferenser och möten

  Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster.

 • Resebyråtjänster

 • Taxi och fordonsförhyrning

  Här finns ramavtal gällande fordonsförhyrning och taxiservice för myndigheter.