Till innehåll på sidan

Frågor och svar om Konferenser och möten

Dagkonferens

 • Om deltagarantalet understiger 5 personer. Hur fungerar ramavtalen då?
 • När ska avrop göras enligt rangordning respektive särskild fördelningsnyckel?
 • Kan en tredje part, till exempel en resebyrå eller ett bokningsbolag genomföra avrop i avropsberättigades ställe?
 • Om jag vill lägga till eller dra av tjänster från konferenspaket, hur gör jag då?
 • Ingår halvdagskonferens i ramavtal?
 • Vilka sittningsformer är obligatoriska enligt ramavtal?
 • Vilka möjligheter finns att frångå rangordningen?
 • Om avbokning sker i flera steg, vilket deltagarantal ska avbokningsvillkoren utgå ifrån?
 • Om avbokning sker av ett visst antal deltagare, vilka villkor gäller då?
 • Vilket pris gäller i samband med prisjustering?
 • Kan avropsberättigad kräva att ramavtalsleverantören ska skicka fakturor till alla deltagare eller olika kostnadsställe i stället för en faktura för hela konferensen till beställande organisation?
 • Kan Ramavtalsleverantörerna specificera inköpta tjänster i en bilaga till E-fakturan?

Helpension

 • Om deltagarantalet understiger 5 personer. Hur fungerar ramavtalen då?
 • När ska avrop göras enligt rangordning respektive särskild fördelningsnyckel?
 • Kan en tredje part, till exempel en resebyrå eller ett bokningsbolag genomföra avrop i avropsberättigades ställe?
 • Om jag vill lägga till eller dra av tjänster från konferenspaket, hur gör jag då?
 • Ingår halvdagskonferens i ramavtal?
 • Om avropsberättigad vill starta konferensen med lunch dag 1 och avsluta innan lunch dag 2, täcker helpensionspaketet detta?
 • Vilka sittningsformer är obligatoriska enligt ramavtal?
 • Vilka möjligheter finns att frångå rangordningen?
 • Om avbokning sker av ett visst antal deltagare, vilka villkor gäller då?
 • Vilket pris gäller i samband med prisjustering?
 • Kan avropsberättigad kräva att ramavtalsleverantören ska skicka fakturor till alla deltagare eller olika kostnadsställe i stället för en faktura för hela konferensen till beställande organisation?
 • Kan Ramavtalsleverantörerna specificera inköpta tjänster i en bilaga till E-fakturan?

Stora konferenser

 • Ramavtalsleverantörerna har takpriser i Stora konferenser för mer regelbundna behov (lokal, fika, varm måltid). Kan priserna variera beroende på vilken dag/vilka dagar som efterfrågas?
 • Om avropsberättigad känner till kapaciteten för respektive anläggning och genom detta drar slutsatsen att en eller flera anläggningar inte klarar kapacitetskravet, ska en FKU ändå skickas till samtliga ramavtalsleverantörer inom vald kommun/kommundel?
 • Om avbokning sker av ett visst antal deltagare, vilka villkor gäller då?
 • Om avbokning sker i flera steg, vilket deltagarantal ska avbokningsvillkoren utgå ifrån?
 • Om avropsberättigad känner till kapaciteten för respektive anläggning och genom detta drar slutsatsen att en eller flera anläggningar inte klarar kapacitetskravet, ska en FKU ändå skickas till samtliga ramavtalsleverantörer inom vald kommun/kommundel?
 • Om avropsberättigad vill ha logi vid en stor konferens (över 150 pers.), vilken kategori gäller då?
 • Kan Ramavtalsleverantörerna specificera inköpta tjänster i en bilaga till E-fakturan?
 • Vilket pris gäller i samband med prisjustering?
 • Kan en tredje part, till exempel en resebyrå eller ett bokningsbolag genomföra avrop i avropsberättigades ställe?
 • Kan avropsberättigad kräva att ramavtalsleverantören ska skicka fakturor till alla deltagare eller olika kostnadsställe i stället för en faktura för hela konferensen till beställande organisation?