Till innehåll på sidan

Frågor och svar om Konferenser och möten

Dagkonferens

 • Ska upphandlad resebyrå kunna boka konferens enligt ramavtal till avropsberättigad organisation?
 • Om avropsberättigad har behov av tjänst som inte ingår i ramavtalet och som inte ingår i tilläggstjänsterna, vilket pris ska erbjudas och har jag rätt att gå vidare i rangordningen om högst rangordnad leverantör inte kan erbjuda tjänsten?
 • Om bokningsbolag och resebyråer begär provisioner på det statliga avtalspriset. Får de göra det?
 • Kan myndigheten kräva att ramavtalsleverantören ska skicka fakturor till alla deltagare eller olika kostnadsställe i stället för en faktura för hela konferensen till beställande myndighet?
 • Konferenslokalerna ska ha kapacitet för 50/75 personer i skolsittning. Samtidigt så ska anläggningen vara flexibel vad gäller möblering. Vad händer om myndigheten efterfrågar en lokal för 50/75 personer i öar t.ex.?
 • Vad är skillnaden på kategori bas och plus i Helpension och Dagkonferens?
 • Vad är skillnaden på respektive delområde?
 • Vilket pris gäller i samband med prisjustering?

Halvdag utan förtäring

 • Ska upphandlad resebyrå kunna boka konferens enligt ramavtal till avropsberättigad organisation?
 • Om avropsberättigad har behov av tjänst som inte ingår i ramavtalet och som inte ingår i tilläggstjänsterna, vilket pris ska erbjudas och har jag rätt att gå vidare i rangordningen om högst rangordnad leverantör inte kan erbjuda tjänsten?
 • Kan myndigheten kräva att ramavtalsleverantören ska skicka fakturor till alla deltagare eller olika kostnadsställe i stället för en faktura för hela konferensen till beställande myndighet?
 • Om bokningsbolag och resebyråer begär provisioner på det statliga avtalspriset. Får de göra det?
 • Om myndigheten önskar halvdag/heldag med förtäring, finns det upphandlat?
 • Vad är skillnaden på respektive delområde?

Heldag utan förtäring

 • Ska upphandlad resebyrå kunna boka konferens enligt ramavtal till avropsberättigad organisation?
 • Om avropsberättigad har behov av tjänst som inte ingår i ramavtalet och som inte ingår i tilläggstjänsterna, vilket pris ska erbjudas och har jag rätt att gå vidare i rangordningen om högst rangordnad leverantör inte kan erbjuda tjänsten?
 • Kan myndigheten kräva att ramavtalsleverantören ska skicka fakturor till alla deltagare eller olika kostnadsställe i stället för en faktura för hela konferensen till beställande myndighet?
 • Vilket pris gäller i samband med prisjustering?
 • Om bokningsbolag och resebyråer begär provisioner på det statliga avtalspriset. Får de göra det?
 • Om myndigheten önskar halvdag/heldag med förtäring, finns det upphandlat?
 • Vad är skillnaden på respektive delområde?

Helpension

 • Ska upphandlad resebyrå kunna boka konferens enligt ramavtal till avropsberättigad organisation?
 • Om avropsberättigad har behov av tjänst som inte ingår i ramavtalet och som inte ingår i tilläggstjänsterna, vilket pris ska erbjudas och har jag rätt att gå vidare i rangordningen om högst rangordnad leverantör inte kan erbjuda tjänsten?
 • Om myndigheten vill starta konferensen med lunch dag 1 och avsluta innan lunch dag 2, täcker helpensionspaketet detta?
 • Vad är skillnaden på kategori bas och plus i Helpension och Dagkonferens?
 • Kan myndigheten kräva att ramavtalsleverantören ska skicka fakturor till alla deltagare eller olika kostnadsställe i stället för en faktura för hela konferensen till beställande myndighet?
 • Vilket pris gäller i samband med prisjustering?
 • Om bokningsbolag och resebyråer begär provisioner på det statliga avtalspriset. Får de göra det?
 • Om Ramavtalsleverantören serverar 2- eller 3-rätters middag i ordinarie helpensionspaket, ska myndigheten ändå betala extra för de rätter som inte ingår i statliga avtalen för Helpension?
 • Vad är skillnaden på respektive delområde?

Stora konferenser

 • Om myndigheten vill ha logi vid en stor konferens (över 150 pers.), vilken kategori gäller då?
 • Om myndigheten känner till kapaciteten för respektive anläggning och genom detta drar slutsatsen att en eller flera anläggningar inte klarar kapacitetskravet, ska en FKU ändå skickas till samtliga ramavtalsleverantörer inom vald kommun/kommundel?
 • Vilka obligatoriska krav ingår i Stora Konferenser?
 • Kan myndigheten kräva att ramavtalsleverantören ska skicka fakturor till alla deltagare eller olika kostnadsställe i stället för en faktura för hela konferensen till beställande myndighet?
 • Vilket pris gäller i samband med prisjustering?
 • Ramavtalsleverantörerna har takpriser för Stora konferenser för mer regelbundna behov (lokal, fika, lunch). Kan priserna variera beroende på vilken dag/vilka dagar som efterfrågas?
 • Om bokningsbolag och resebyråer begär provisioner på det statliga avtalspriset. Får de göra det?
 • Ska upphandlad resebyrå kunna boka konferens enligt ramavtal till avropsberättigad organisation?
 • Vad är skillnaden på respektive delområde?

Timdebitering

 • Ska upphandlad resebyrå kunna boka konferens enligt ramavtal till avropsberättigad organisation?
 • Om avropsberättigad har behov av tjänst som inte ingår i ramavtalet och som inte ingår i tilläggstjänsterna, vilket pris ska erbjudas och har jag rätt att gå vidare i rangordningen om högst rangordnad leverantör inte kan erbjuda tjänsten?
 • Kan myndigheten kräva att ramavtalsleverantören ska skicka fakturor till alla deltagare eller olika kostnadsställe i stället för en faktura för hela konferensen till beställande myndighet?
 • Vilket pris gäller i samband med prisjustering?
 • Om bokningsbolag och resebyråer begär provisioner på det statliga avtalspriset. Får de göra det?
 • Vad är skillnaden på respektive delområde?