Till innehåll på sidan

Säkerhetsskåp - Rangordning - För avrop av varor upp till 50.000 SEK

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2017-12-02 - 2021-12-01 Förlängningsoption max t.o.m. 2021-12-01

Detta delområde omfattar stöldskyddsklassade säkerhetsskåp såsom laptopskåp, nyckelsäkerhetsskåp, vapensäkerhetsskåp och serversäkerhetsskåp Avrop sker genom rangordnat förfarande alternativt förnyad konkurrensutsättning beroende på avropsberättigades uppskattade varuvärde för sitt behov vid respektive avropstillfälle.

Rangordning - För avrop av varor upp till 50.000 SEK
Vid avrop av förvaringsenheter med stöld eller brandskyddsklassning är samtliga villkor fastställda i ramavtalet, upp till 50.000 SEK, se prislistan för priser. Avrop sker genom att avropsberättigad i första hand kontaktar den ramavtalsleverantör som har plats ett (1) i rangordningen inom delområdet. I de fall denne inte kan leverera har avropsberättigad rätt att kontakta nästkommande ramavtalsleverantör som har plats två (2) i rangordningen, o.s.v.

Förnyad konkurrensutsättning - För avrop av varor över 50.000 SEK
Vid avrop av förvaringsenheter med stöld eller brandskyddsklassning sker det genom förnyad konkurrensutsättning om värdet beräknas överstiga 50.000 SEK, se produktlistan. Avrop sker genom att avropsberättigad skickar avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer inom delområdet, som bjuds in att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får preciseras utifrån de krav som är möjliga att ställa, se kravkatalog i Förfrågningsunderlaget.

För att välja avropsform klicka nedan

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2022-03-04