Till innehåll på sidan

Nätverksprodukter 2012

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2012-11-26 - 2016-11-30 Förlängningsoption max t.o.m. 2016-11-30

Detta ramavtalsområde omfattar ett brett och djupt utbud av nätverksprodukter och produktnära tjänster kring kommunikationslösningar med nätverksprodukter. Nätverksprodukter typ hubbar, switchar, routrar, kablage, osv. Säkerhetsprodukter typ brandväggar kryptering osv. Trådbundna LAN och trådlösa LAN. Tjänster som service, support, underhåll, konfiguration, installation, rådgivning, utbildning osv.

Respektive leverantörs produkt- och tjänsteutbud finns på leverantörernas hemsidor.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2022-02-04