Till innehåll på sidan

Ramavtalsområdet omfattar inte annonseringstjänster. Annonseringstjänster finns att avropa från Kammarkollegiets ramavtal för mediebyråtjänster. Hur är annonseringstjänsterna och vad ingår i eventuella annonspaket som går att avropa?

Mediebyråtjänster kan avropas på många olika sätt, det är upp till avropande myndigheter att utforma avrop av dessa tjänster. Kammarkollegiet har tecknat ramavtal för annonseringsverktyg och kampanjer, för mer information se: https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/Ovriga-tjanster/mediebyratjanster/

Senast ändrad: 2020-11-19