Till innehåll på sidan

Om leverantören inte hittar en kandidat - i vilket skede anses uppdraget avslutat?

Eftersom varje uppdrag har olika förutsättningar krävs en dialog mellan ramavtalsleverantör och avropande myndighet avseende förväntningar och möjligheter i det specifika uppdraget. Parterna kan komma överens om hur länge uppdraget ska få fortgå utan att kandidat hittas och när i tid uppdraget avslutas.

Senast ändrad: 2022-01-12