Till innehåll på sidan

Kan vi använda oss av ramavtalet och genom detta genomföra en förnyad konkurrensutsättning för att sedan teckna ett kontrakt på X år med en leverantör för ett återkommande behov?

För att kunna avropa flera rekryteringar som ska genomföras, i ett och samma kontrakt, krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Förutsättningarna är att de som ska rekryteras i så fall ska vara både inom samma delområde och samma riksområde samt att det även ska röra sig om ett specifikt rekryteringsbehov som ska genomföras under en viss tidsperiod. Med specifikt rekryteringsbehov avses att det vid den förnyade konkurrensutsättningen specificeras hur många som ska rekryteras, när i tiden och vilken tjänst det rör sig om.

Att bara teckna ett generellt kontrakt eller leveransavtal över tid kan ses som ett ramavtal i ramavtalet vilket enligt praxis inte är tillåtet.

Senast ändrad: 2020-12-18