Till innehåll på sidan

Hur fungerar det med betalning och fakturering om ramavtalsleverantör offererar minuspriser i sitt avropssvar?

Ett avrop kan avse tjänst med fasta avtalade priser och/eller tilläggstjänst där pris för tilläggstjänst anges av ramavtalsleverantör vid förnyad konkurrensutsättning.

Fasta priser får inte underskridas i avrop. Att underskrida fast avtalade priser enligt ramavtalet kan utgöra avtalsbrott.

Fakturering ska ske enligt Allmänna villkor eller enligt överenskommelse mellan ramavtalsleverantören och avropande myndighet.

Senast ändrad: 2021-06-23