Till innehåll på sidan

Kan man utvärdera på pris vid ett komplett rekryteringsuppdrag?

Gällande komplett rekryteringsuppdrag sker leverantörernas prissättning fast utifrån den rekryterades slutlön (månadslön) multiplicerat med en i förväg fastställd faktor för respektive personalkategori.
Inga avvikelser kan ske för denna prissättning. För att få ett estimerat pris i avropssvaret, för ett rekryteringsuppdrag med fasta priser, rekommenderas att avropande myndighet i avropsförfrågan anger en estimerad slutlön för den kandidat som rekryteras. Det slutliga priset kan fastställas först när slutlönen för den som ska rekryteras är beslutad.

Vid avrop av tjänst med endast fasta priser kan inte utvärdering ske på pris.
Om inga egna utvärderingskrav har lagts till och alla har samma pris kan särskiljning för tilldelning ske genom exempelvis lottning.

Utvärdering på pris kan göras vid avrop av tilläggstjänster som ej har fast pris enl. ramavtalet.
Tilläggstjänsterna, för vilka utvärdering på pris kan göras, är Second opinion, Search och Bakgrundskontroll och leverantörer erbjuder sitt pris via avropssvar genom förnyad konkurrensutsättning.
Sammanfattningsvis kan prisutvärdering inte ske på komplett rekryteringsuppdrag med fasta priser utan endast på de delar som ej har fast pris (tilläggstjänsterna).

Senast ändrad: 2021-10-29