Till innehåll på sidan

Får ramavtalsleverantören offerera en senior kandidat även om en junior efterfrågas?

Om avropsberättigad efterfrågar en junior rekryteringskonsult vid avrop kan ramavtalsleverantören välja att offerera en senior kandidat. Detta ger dock inte rätt att ta ut ett högre pris utan i så fall ska pris gälla motsvarande en junior konsult.

Senast ändrad: 2020-11-19