Till innehåll på sidan

Programvaror och tjänster

Information om ramavtal inom området Administrativa system återfinns på sidan för utgångna ramavtal inom Administrativa system.

 • Informationsförsörjning

  Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster i syfte att stödja avropsberättigade i sitt e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete. Det som omfattas är bl.a: Programvara (exempelvis kopplad till moln- och e-tjänster inom....

 • Licenser och licenstjänster

  Ramavtalsområdet omfattar licenser för programvaror, publika molntjänster (programvara som tjänst). Ramavtalet omfattar dessutom kundtjänst/support, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror. Ramavtalet....

 • Programvarulösningar

  Ramavtalet omfattar programvara, publik molntjänst och privat molntjänst som används när kunds behov täcker mer än ett av ramavtalen Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning. Ramavtalet....

 • Systemutveckling

  Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning. Exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster,....

 • Volymavtal för IBM

  Detta avtal omfattar grundläggande villkor och rabattnivåer för produkter och tjänster som ingår i avtalet. Volymavtalen är inte ramavtal utan förutsätter någon form av upphandling, t.ex. ramavtal för programvaror....

 • Volymavtal för Microsoft

  Detta avtal omfattar grundläggande villkor och rabattnivåer för produkter och tjänster som ingår i avtalet. Volymavtalet är inte ramavtal utan förutsätter någon form av upphandling, t.ex. avrop från Kammarkollegiets....