Programvaror och tjänster

Här finns ramavtalsområden gällande programvaror och tjänster.

 • Grundläggande IT

  Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand stödjer en it-avdelning avseende arbetet med drift, förvaltning, tillgångshantering och informationssäkerhet. Typiska....

 • Informationsförsörjning

  Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Ramavtalen omfattar programvaror, tjänster och konsulttjänster som i första hand stödjer myndigheters e-förvaltningsarbete. Ramavtalen innehåller tre huvudsakliga områden:....

 • Kontorsstöd

  Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa....

 • Systemutveckling

  Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster vilka används för systemutveckling och systemförvaltning. I ramavtalet finns stora möjligheter avseende hur programvaran....

 • Volymavtal för programvaror 2005

  Detta avtal omfattar grundläggande villkor och rabattnivåer för produkter och tjänster som ingår i avtalet. Volymavtalen är inte ramavtal utan förutsätter någon form av upphandling, t.ex. ramavtal för programvaror och tjänster. Volymavtalen är till för alla....

 • Vård Skola Omsorg - Fr.o.m. 2019-01-01

  OBS! Avropsförfråga kan tidigast skickas ut först efter att ramavtalet trätt i kraft. Innan ramavtalet trätt i kraft kan myndighet definiera behoven inför avrop och har möjlighet att göra en ”Request for Information”....