Programvaror och tjänster

Här finns ramavtalsområden gällande programvaror och tjänster.

Information om E-identifiering och E-underskrift

Funktioner för E-identifiering och E-underskrift ingår i tre ramavtalsområden: Programvarulösningar, Systemutveckling samt Vård Skola Omsorg.

 • Licensförsörjning

  Ramavtalet omfattar licenser, abonnemang och prenumeration av programvara och publika molntjänster. Ramavtalet omfattar dessutom support, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror. Ramavtalet omfattar....

 • Programvarulösningar

  Ramavtalet omfattar programvara, publik molntjänst och privat molntjänst som används när kunds behov täcker mer än ett av ramavtalen Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning samt Vård....

 • Systemutveckling

  Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster,....

 • Volymavtal för IBM

  Detta avtal omfattar grundläggande villkor och rabattnivåer för produkter och tjänster som ingår i avtalet. Volymavtalen är inte ramavtal utan förutsätter någon form av upphandling, t.ex. ramavtal för programvaror....

 • Volymavtal för Microsoft

  Detta avtal omfattar grundläggande villkor och rabattnivåer för produkter och tjänster som ingår i avtalet. Volymavtalet är inte ramavtal utan förutsätter någon form av upphandling, t.ex. avrop från Kammarkollegiets....

 • Vård Skola Omsorg

  Ramavtalet Vård Skola Omsorg omfattar programvaror och tjänster som primärt används inom sjukvård, tandvård, hälsovård, kommunal omsorg, förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet. Exempelvis....