IT och telekom

 • Administrativa system

  Här finns ramavtal för E-handelstjänst, Ekonomisystem som tjänst, Operatörstjänst (kundfakturor) och Skanningtjänst (leverantörsfakturor). Här hittar du utgångna ramavtal inom Administrativa system (E-handelstjänst, ....

 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet. Söker....

 • IT-tjänster övrigt

  Här finns ramavtal gällande IT-driftstjänster och IT-utbildning IT-utbildning ramavtal inom IT som omfattar olika typer av IT-utbildning: Information En sammanställning Exempel på IT-utbildningar i andra ramavtal Vid frågor....

 • Kort för identifiering och behörighetskontroll

  Här finns ramavtal inom området Kort för identifiering och behörighetskontroll.

 • Programvaror och tjänster

  Här finns ramavtalsområden gällande programvaror och tjänster. Information om E-identifiering och E-underskrift Funktioner för E-identifiering och E-underskrift ingår i fyra ramavtalsområden: Programvarulösningar,....

 • Teknisk utrustning

  Här finns ramavtal gällande Rakelprodukter, elektronikkomponenter, servrar lagring och produktnära tjänster, Videokonferens och Klient-Datorer, läsplattor mm.

 • Telefoni och datakommunikation

  Här finns ramavtal gällande datakommunikation, nätverk och fast- och mobil telefoni, telefoniprodukter och tillbehör samt transmissionstjänster.