IT och telekom

Avrop av IT-utbildningar

Det finns inget Ramavtal specifikt för IT-utbildning längre, utan olika typer av IT-utbildning finns i olika utsträckning inom respektive ramavtalsområde inom IT.

Observera att en s.k. utbildningskorg som fanns att avropa i ramavtalet IT-utbildning 2015 inte finns i nuvarande ramavtal som innehåller IT-utbildningar.

 • Administrativa system

  Här fanns tidigare de ramavtal för generella administrativa processer som Ekonomistyrningsverket (ESV) tidigare ansvarade för att upphandla. Ramavtalen omfattade följande områden: personal ekonomi e-handel upphandling beslutsstöd kommunikation....

 • Identifiering och behörighet

  e-identifiering och e-underskrift Här hittar du information och en framtagen vägledning om avropet avser e-identifiering och/eller e-underskrifter.

 • IT-driftstjänster

  Här finns ramavtal gällande IT-driftstjänster  

 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet. IT-konsulttjänster....

 • Programvaror och tjänster

  Här finns ramavtalsområden gällande programvaror och tjänster. Information om E-identifiering och E-underskrift Funktioner för E-identifiering och E-underskrift ingår i tre ramavtalsområden: Programvarulösningar,....

 • Teknisk utrustning

  Här finns ramavtal gällande Rakelprodukter, elektronikkomponenter, servrar lagring och produktnära tjänster, Videokonferens och Klient-Datorer, läsplattor mm.

 • Telefoni och datakommunikationstjänster

  Här finns ramavtal gällande telefoni och datakommunikationstjänster, abonnemang och tillbehör samt transmissionstjänster. Följande ramavtalsområden finns under Teknisk utrustning Telefoniprodukter Rakelutrustning som produkt....