Till innehåll på sidan

IT-driftstjänster

Här finns ramavtal gällande IT-driftstjänster

 

  • IT Drift

    Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling. Begreppet tjänst definieras som ”de leveranser som utförs för att uppfylla ställda krav eller avtalad specifikation, enligt....


Senast ändrad: 2021-12-07