Till innehåll på sidan

Flygresor inrikes

Avtalsperiod: 2023-05-01 - 2027-04-30

Detta ramavtal gäller för inrikesflyg. Avrop sker genom myndighetens anlitade resebyrå.

Viktigt att följa vid avrop:

Avrop sker genom tillämpning av en särskild fördelningsnyckel och innebär att Avropsberättigad väljer det flygbolag som bäst kan tillgodose Avropsberättigads behov vid avropstillfället utifrån en eller flera av nedanstående, ej rangordnade parametrar.

Avrop sker genom val av den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose resenärens behov vid avropstillfället, utifrån en eller flera av nedanstående parametrar.

Minst en av följande parametrar ska användas i samband med avrop:

  • avreseort
  • destination
  • restid
  • antal mellanlandningar
  • tidtabell
  • biljettyp
  • miljö*
  • pris

* Om myndigheten önskar, och om förutsättningar finns i det resebokningssystem som används vid bokningstillfället, ska miljö kunna användas som en parameter i samband med avrop (exempelvis genom att sortera på CO2-utsläpp).

Läs mer

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Aviseq critical communication AB
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Nordregio
Norrlandsfonden
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
SMA Maintenance
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Sveriges Riksbank
Trygghetsstiftelsen
Umeå Biotech Incubator AB
Senast ändrad: 2023-08-29