Flygresor

Här finns ramavtal gällande Flygresor inrikes.

  • Flygresor inrikes

    Detta ramavtal gäller för inrikesflyg. Avrop sker genom myndighetens anlitade resebyrå. Viktigt att följa vid avrop: Avrop sker genom tillämpning av en särskild fördelningsnyckel och innebär att Avropsberättigad....