Flygresor

Här finns ramavtal gällande inrikes- och utrikes flyg.

 • Flygresor inrikes

  Detta ramavtal gäller för inrikesflyg. Avrop sker genom myndighetens anlitade resebyrå. Viktigt att följa vid avrop: Avrop sker genom tillämpning av en särskild fördelningsnyckel och innebär att Avropsberättigad....

 • Flygresor, Afrika

  Avtalen för flyg utrikes går ut 2021-05-31. På grund av rådande situation kommer en ny upphandling påbörjas under hösten 2021 om förutsättningar i flygbranschen finns. Detta ramavtal gäller för utrikesflyg....

 • Flygresor, Asien, Australien

  Avtalen för flyg utrikes går ut 2021-05-31. På grund av rådande situation kommer en ny upphandling påbörjas under hösten 2021 om förutsättningar i flygbranschen finns. Detta ramavtal gäller för utrikesflyg....

 • Flygresor, Europa

  Avtalen för flyg utrikes går ut 2021-05-31. På grund av rådande situation kommer en ny upphandling påbörjas under hösten 2021 om förutsättningar i flygbranschen finns. Detta ramavtal gäller för utrikesflyg....

 • Flygresor, Mellanöstern

  Avtalen för flyg utrikes går ut 2021-05-31. På grund av rådande situation kommer en ny upphandling påbörjas under hösten 2021 om förutsättningar i flygbranschen finns. Detta ramavtal gäller för utrikesflyg....

 • Flygresor, Nordamerika

  Avtalen för flyg utrikes går ut 2021-05-31. På grund av rådande situation kommer en ny upphandling påbörjas under hösten 2021 om förutsättningar i flygbranschen finns. Detta ramavtal gäller för utrikesflyg....

 • Flygresor, Sydamerika

  Avtalen för flyg utrikes går ut 2021-05-31. På grund av rådande situation kommer en ny upphandling påbörjas under hösten 2021 om förutsättningar i flygbranschen finns. Detta ramavtal gäller för utrikesflyg....