Till innehåll på sidan

Flygresor

Här finns ramavtal gällande Flygresor inrikes, Flygresor utrikes Europa samt Flygresor utrikes Interkontinental.

  • Flygresor inrikes

    Detta ramavtal gäller för inrikesflyg. Avrop sker genom myndighetens anlitade resebyrå. Viktigt att följa vid avrop: Avrop sker genom tillämpning av en särskild fördelningsnyckel och innebär att Avropsberättigad....

  • Flygresor utrikes Europa

    Detta ramavtal gäller för Flygresor utrikes Europa. Avrop sker genom myndighetens anlitade resebyrå. Viktigt att följa vid avrop: Avrop sker genom val av den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose resenärens behov vid....

  • Flygresor utrikes Interkontinental

    Detta ramavtal gäller för Flygresor utrikes Interkontinental. Avrop sker genom myndighetens anlitade resebyrå. Viktigt att följa vid avrop: Avrop sker genom val av den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose resenärens....