Till innehåll på sidan

Flygresor

Här finns ramavtal gällande Flygresor inrikes, Flygresor utrikes Europa samt Flygresor utrikes Interkontinental.

  • Flygresor inrikes

    Flygbolaget BRA har ansökt om företagsrekonstruktion.Flygverksamheten fortlöper som vanligt.Samtliga flygningar kommer att genomföras och aktuella bokningar fortsätter att gälla. Detta ramavtal gäller för inrikesflyg.....

  • Flygresor utrikes Europa

    Detta ramavtal gäller för Flygresor utrikes Europa. Avrop sker genom myndighetens anlitade resebyrå. Viktigt att följa vid avrop: Avrop sker genom val av den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose resenärens behov vid....

  • Flygresor utrikes Interkontinental

    Detta ramavtal gäller för Flygresor utrikes Interkontinental. Avrop sker genom myndighetens anlitade resebyrå. Viktigt att följa vid avrop: Avrop sker genom val av den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose resenärens....