Till innehåll på sidan

Flygresor utrikes Europa

Avtalsperiod: 2022-12-12 - 2026-12-11

Detta ramavtal gäller för Flygresor utrikes Europa. Avrop sker genom myndighetens anlitade resebyrå.

Viktigt att följa vid avrop:

Avrop sker genom val av den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose resenärens behov vid avropstillfället, utifrån en eller flera av nedanstående parametrar.

Minst en (1) av följande parametrar ska användas i samband med Avrop:

  • avreseort
  • destinationens flygplats
  • restid
  • antal mellanlandningar
  • tidtabell
  • miljö*
  • pris

* Om Avropsberättigad önskar vid bokning, samt om förutsättningar finns i Avropsberättigads resebokningssystem, ska Avropsberättigad kunna använda miljö som en parameter i samband med Avrop, exempelvis genom att sortera på CO2-utsläpp.

Läs mer

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Aviseq critical communication AB
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordregio
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
SMA Maintenance
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Swedavia AB
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Umeå Biotech Incubator AB
Senast ändrad: 2022-12-13